Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 18, 2018

Bedrägerier kopplade till internethandel är den typ av som ökat mest under de senaste åren. Av de närmare 200 000 bedrägerier som anmäldes förra året svarar de som kan kopplas till internethandel för cirka 40 procent. Och i stort sett inget fall leder till åtal, men det finns enkla sätt att skydda sig på.

- Genom att stänga våra kort för handel på internet. Och när vi vill handla ber vi banken att öppna kortet, det säger Anna-Lena Tapper på polisen Nationella bedrägericenter.

I Seniorpodden ger hon fler tips om hur man undviker att bli lurad.

- Det är lätt att bli lurad och det gäller att tänka i flera led, säger hon.
- Det gäller till exempel att se situationen och inte personen. Jag tror att det är bra att vara mentalt förberedd då blir man mindre rädd och känner sig säkrare när man vet hur man ska hantera olika situationer, svarar Anna-Lena Tapper på frågan om man ska gå omkring och vara misstänksam mot dem man möter.