Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 19, 2018

Föreningslivet har genom åren spelat en viktig roll i det svenska samhället. De stora folkrörelserna har de senaste århundradena haft stor betydelse. Men hur blir det i framtiden? Har de spelat ut sin roll?

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om hur medlemsstyrda organisationer kan arbeta för de även...


Nov 27, 2018

SPF Seniorerna har tillsammans med PRO och SKPF Pensionärerna tilldelats 2 miljoner kronor från regeringen för att minska ensamheten bland seniorer. I detta avsnitt berättar projektledarna Malin Wennberg och Guy Lööv om projektet.


Nov 13, 2018

ID-kapning, att utgöra sig för att vara någon annan har på senare år blivit allt vanligare och är idag Sverige vanligaste brott.

I det här avsnittet av Seniorpodden möter vi PA Prabert på försäkringsbolaget mySafety, som årligen undersöker ämnet ID-kapningar riktade mot privatpersoner. Han tycker inte att...


Oct 26, 2018

I det här avsnittet av Seniorpodden handlar det om äldreomsorgen och de anhörigas roll i vården. För utan anhörigvård skulle inte äldreomsorgen fungera. Så är det i dag, så var det förr och så kommer det säkert att vara i framtiden också. Samtidigt finns det i dag en oro över vad som kommer att hända...


Sep 3, 2018

Att det nuvarande pensionssystemet behöver förändras är en annan fråga som flera partier är överens om. Reavinstskatten vid försäljning av bostäder är en annan fråga som tas upp.
Frågor om flyttskattens betydelse för att bland annat få en större rörlighet på bostadsmarknaden har också ställts till...